Kvinnoorkestern

Orkestern är baserad i Malmö och består denna dag av 13 professionella klassiska spelare. Orkesterns storlek och form varierar beroende på instrumentering av repertoaren som ska utföras.

Se våra konserter
Kvinnoorkestern
Kvinnoorkestern

Kvinnoorkesterns ideologi bygger på två grundpelare: Att framföra kompositioner av kvinnor och främja samarbete mellan kvinnliga musiker/artister. Kvinnoorkestern välkomnar samarbete med kvinnliga skapare från alla konster.

*Vi betraktar könen som en produkt av social miljö. Vi väljer att genomföra våra projekt tillsammans med cis- och transwomen, det vill säga människor som inte identifierar sig som manliga.